“Thank you so much for yesterday’s great performance! I very much enjoyed the interaction with the public, the discussion was a productive one and went very well”

Sandra Czerwonka, Project Manager Zukunftstakademie NRW

Context

De Zukunfstakademie NRW [Bochum, DL] is een maatschappelijk platform welke zich bezighoudt met de inrichting van de publieke ruimte, waarbij ze opereert op het snijvlak van cultuur, kunst en onderwijs. Regelmatig organiseert zij bijeenkomsten om actuele thema’s te agenderen en te bespreken met experts en geïnteresseerden.

Uitvoer

Tijdens de themabijeenkomst “Diversity matters! New challenges for the art museum of the future”, stonden Duitse musea in de regio Nordrhein-Westfalen centraal en de manier waarop zij zich al dan niet eigentijds profileren: intern qua programmering en collectie en extern qua inmenging in het publieke debat. Met twee museumdirecteuren en een cultural consultant die haarzelf “museumdokter” noemde, gingen we het gesprek aan over de wijze waarop collecties tot stand komen, de diversiteit die collecties weerspiegelen en de inspraak van het publiek hierin en het gezicht van musea naar buiten toe. In een intieme setting, midden in een museum, volgde een geanimeerd gesprek met interessante inzichten.