Ondernemerschap

Van “hotello’s” [een term voor oud-hotelschoolstudenten] zoals Robert, is bekend dat ze vaak op heel verschillende plekken in het bedrijfsleven terecht komen. Hun service-mind is daarbij een belangrijk gegeven. Denken vanuit de klant: “Hoe geef ik iemand een zo prettig mogelijke ervaring?” Die mindset zie je terug bij ieder succesvol bedrijf. Juist dat perspectief hanteert Robert in gesprekken met publiek, interviews met CEO’s of in dialoog met ondernemers. Vanuit z’n eigen bevlogen ondernemerschap, verplaatst hij zich graag in uitdagingen die ondernemers kunnen tegenkomen.

Dagvoorzitter Robert Daverschot in gesprek met het publiek

Gezondheidszorg

Een thema wat al snel dichtbij kan komen, is je eigen gezondheid. Professionele- en persoonlijke zorg is dan een groot goed. Maar juist dat staat vaak onder hoogspanning. Digitalisering, verminderde regeldruk en vergaande samenwerking, kunnen ons helpen om toekomstbestendige zorg te kunnen blijven bieden. Met een moeder als doktersassistente en een broer als hartpatiënt, leerde Robert de zorg op een heel eigen manier kennen. Mede door dat perspectief draagt hij graag bij aan events binnen het zorgdomein.

Dagvoorzitter Robert Daverschot interviewt sprekers

Onderwijs

Het werken met en voor studenten geeft hem altijd veel energie. Niet alleen host Robert verschillende events voor het onderwijs, maar als presentatietrainer is hij ook verbonden aan het ROC Midden Nederland. Daarnaast heeft hij zich jarenlang ingezet voor veilig en inclusief onderwijs voor LGBTQI leerlingen en docenten op christelijke middelbare scholen.

Online Moderator Robert Daverschot in een online talkshow

Overheid

Het nieuws door de weken heen, ziet Robert concreet terug op de events die hij modereert. Of het nu gaat over hoe we ons verhouden tot het milieu, hoe we wonen of ons werkend leven inrichten; het zijn stuk voor maatschappelijke thema’s die ons allemaal raken. Soms duidelijk merkbaar of soms meer op afstand. De merkbare impact ervan op burgers en bedrijven, maakt dat Robert vaak met grote nieuwsgierigheid meedenkt in events met een hoge maatschappelijke relevantie. Hij modereert dan ook vaak events in de publieke sector.

Dagvoorzitter Robert Daverschot interviewt ministers, topondernemers en vakexpertst

Hospitality en Toerisme

Na zijn hotelschool opleiding, is Robert op verschillende plekken werkzaam geweest binnen de hospitality industry. Onder andere als hotelmanager bij citizenM Amsterdam Airport. Voor het Protocolbureau verzorgde hij de gastbegeleiding voor aangelegenheden van het Koninklijk Huis. In zijn huidige werk, benadert hij ieder event nog steeds vanuit het perspectief van “gastvrijheid”. Immers, alleen zo kun je de beste ontmoetingen op smaak brengen!

Talkshow host Robert Daverschot in gesprek met sprekers

Natuur en Landbouw

Als één van de grootste agrarische spelers ter wereld, is de Nederlandse boer onderdeel van een groot krachtenveld. De transitie naar biologische landbouw, een groeiend bewustzijn van consumenten en een betere zorg voor de natuur gaan vaak nog moeizaam samen. Toch zijn er vrijwel overal serieuze en positieve intenties en dat maakt voor Robert de moderatie van events rondom natuur, duurzaamheid en landbouw zo interessant. Robert is opgegroeid in één van de groenste provincies van Nederland [Drenthe] en heeft het boerenleven daar van dichtbij meegemaakt.

Dagvoorzitter Robert Daverschot in gesprek met het publiek

Bouw en Engineering

Met een groot tekort aan woningen, maar met eveneens de urgentie van verduurzaming van bestaande gebouwen en de normalisering van het thuiswerken, ligt er een grote opdracht voor de bouwsector die volop daadkracht en creativiteit vergt. Hoe kun je “bouwen” versnellen, verduurzamen en tegelijk slim inspelen op nieuwe woon- en werkwensen temidden van allerhande politiek-maatschappelijke dynamieken? In dit krachtenveld staat veel onder druk, maar worden ook volop kansen gepakt. Voor Robert bij uitstek een interessante sector om tijdens events gesprekken en ontmoetingen hierover verder op gang te brengen!

Dagvoorzitter Robert Daverschot betrekt het publiek at all times