“Dank voor jouw strakke en prettige begeleiding van de middag! Met name je persoonlijke touch die je er op sommige momenten in legde en je tone of voice heb ik erg gewaardeerd.”

Annemarijke Jolmers, Communicatie & Pers Nationaal Regieorgaan Onderwijs

Context

Gemiddeld genomen is het Nederlands onderwijs nog op niveau: er zijn minder zittenblijvers, de kansenongelijkheid lijkt te stabiliseren en er is een hoge betrokkenheid om het onderwijs te vernieuwen. Maar dit is het niet het hele verhaal. Ondanks onderwijsvernieuwing en maatwerk, zijn er nog steeds veel leerlingen met een onderwijsachterstand. Hiervoor zijn uiteenlopende en context-gebonden factoren zoals bv. het leerkrachtentekort, kennis die onvoldoende gedeeld wordt en gebrekkige monitoring op onderwijsvernieuwing.

Uitvoer

In samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en de PO-Raad organiseerde het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek de “Conferentie Onderwijsachterstanden”. Tijdens dit live congres interviewde ik o.a. de Minister van Onderwijs, een onderwijsinspecteur en twee hoogleraren. Na een ronde workshops begeleidde ik een plenaire Q&A met enkele sprekers en vatte ik het congres samen.