“Dank voor het mede modereren van deze mooie dag Robert!”

Igor Dirkx, Business Leader Euroforum

Context

Ieder najaar vindt het Mobile Health Congres plaats in de Jaarbeurs Utrecht. De digitalisering van de zorg staat hier centraal. Het bedrijfsleven, het onderzoeksveld en de zorg ontmoeten elkaar hier om innovaties te bespreken, maar ook om de uitdagingen die gepaard gaan met de implementatie ervan, het hoofd te bieden.

Uitvoer

Acht maanden vóór het eigenlijke congres begeleidde ik een partner bijeenkomst. Deze stond in het teken van de aankomende editie van het Mobile Healthcare Congres. Via interactieve werkvormen, bepaalden de partners de thematiek voor het nieuw te organiseren congres. Tijdens het eigenlijke congres hostte ik het plenaire programma samen met Sabine Uitslag. Ik adviseerde van tevoren in de opzet van een debat met 8 hoogleraren en nog een debat met 5 bestuurders en bedacht de stellingen. Tijdens deze debatten koppelde ik live en digitale publieksreacties terug vanuit het publiek, terwijl Sabine de dialoog op het podium voerde. Door een debat door twee ervaren moderators te laten begeleiden, konden we nog beter een levendig gesprek op gang brengen, waarbij ook het publiek een centrale rol speelde en zich gehoord wist.