Context

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Landelijke Huisartsen Vereniging, treffen honderden huisartsen uit het hele land elkaar. Tijdens deze bijeenkomst, bestaande uit een plenair deel en een programma met workshops, worden huisartsen bijgepraat over de actualiteit en geïnspireerd over nieuwe werkwijzen, diensten en behandelingen.

Uitvoer

In samenwerking met conceptontwikkelaar Random en een viertal juristen van de LHV, ontwikkelden we een event format rondom het thema “privacy” en het “medisch beroepsgeheim”. Deze, soms als “abstract” ervaren thematiek, moest op een levendiger manier worden overgebracht tijdens een van de workshops van het LHV event. In plaats van presentaties, vond een korte inhoudelijke aftrap plaats en begeleidde ik aansluitend “Over de Streep”. Hiervoor werd telkens kort een casus gepresenteerd door een LHV jurist, waarna huisartsen konden aangeven “wat zij zouden doen” door in een bepaald vak in de ruimte van de zaal te gaan staan. Mede door de, soms onverwachte, beweging van een ieder wist ik boeiende gesprekken op gang te brengen en konden de juristen ter plekke opheldering en adviezen aan de deelnemers geven. Na deze fysieke sessie vond aansluitend een online sessie plaats waarin dezelfde thematiek via een livestream werd behandeld.