Context

Kindernefrologie, oftewel nierzorg aan kinderen, is een specialisatie die door een relatief kleine groep artsen wereldwijd wordt beoefend. Op Europees niveau zijn zijn verenigd in de European Society for Paediatric Nephrology. Jaarlijks komen zij op wisselende plekken in Europa bij elkaar om bijgepraat te worden over huidige en nieuwe ontwikkelingen en om elkaar formeel en informeel te ontmoeten.

Uitvoer

In samenwerking met Live Online Events [LOE] en de congrescommissie, stelden wij een programma op voor de online deelnemers van een tweedaags hybride congres in de RAI. De open studio was gesitueerd in de congres foyer, waardoor ook live bezoekers regelmatig sessies konden bijwoonden. In de studio ontving ik artsen, ouders en patiënten[verenigingen] voor interviews en panelgesprekken. Soms live, soms online via een videoverbinding of een mix daarvan. Uiteenlopende onderwerpen passeerden de revue zoals shared-decision making, de kosten van medicatie, medisch-ethische dilemma’s en generatieverschillen tussen nierspecialisten. De [Engelstalige] gesprekken kregen diepte door het gebruik van helder geformuleerde stellingen, goed voorbereidde interviews met vooraanstaande artsen en de veiligheid voor patiënten om in alle rust hun ervaringen te delen. Aan het einde van het congres vroeg een arts “aan welk ziekenhuis ik verbonden was?”. Misschien wel een kroon op alle voorbereiding!