Context

Koepelorganisatie Detailhandel Nederland is de spreekbuis van Nederlandse winkeliers. Zij houdt zich onder meer bezig met betalingsverkeer, digitalisering, Europa, sociale zaken, vestigingszaken en winkelcriminaliteit. Overleg met de overheid en andere overlegstructuren zorgen ervoor dat de stem van de winkeliers wordt gehoord.

Uitvoer

Tijdens een serie “retail colleges” modereerde ik een bijeenkomst met als thema “de bereikbare binnenstad”. Een drietal sprekers uit de wetenschap, overheid en bedrijfsleven schetsten eerst een duidelijke context, waarna het publiek onder mijn gespreksleiding de dialoog aanging rondom een aantal stellingen zoals: “De retail is slecht voorbereid op de voorgenomen emissieloze binnensteden” en “De binnenstad is afhankelijk van de auto”. Het publiek liet eerst haar stem via een interactietool horen, waarna de deelnemers plenair met elkaar in gesprek gingen aangevuld met reflecties van voorgaande sprekers. De presentaties uit de start van het programma werden aangehaald en de genoemde cijfers kwamen tot leven in de gesprekken met de aanwezige retailers en overige geïnteresseerden. Daarmee was de bijeenkomst een belangrijk contactmoment voor Detailhandel Nederland om zo de meningen van haar leden verder te inventariseren.