“Fantastisch gedaan! Heel veel dank ook voor je support bij de voorbereiding.”

Quirine Tacken, Senior Adviseur Communicatie a.i. Belastingdienst

Context

Een van de systemen die de Belastingdienst gebruikte voor zijn toezichtstaak was de Fraude Signalering Voorziening (FSV). De FSV was een (risico)signaleringssysteem. Een risico kon bijvoorbeeld zijn dat een aanvraag van een toeslag misschien niet klopte. Dat kon aanleiding zijn om zo’n aanvraag te onderzoeken. Het gebruik van de FSV voldeed op verschillende punten niet aan de privacywetgeving. Daarom is de FSV begin 2020 uitgezet en wordt deze niet meer gebruikt. Een speciaal team richtte zich vervolgens op de opvolging en afhandeling van mensen die ten onrechte op de FSV terecht kwamen.

Uitvoer

De medewerkers van de Belastingdienst die de opvolging verzorgen richting mensen die ten onrechte in de FSV zijn opgenomen, werden middels een interview tijdens een live online talkshow bijgepraat door twee directieleden. Hierin bespraken we met name het waarom en de urgentie van de werkzaamheden, maar ook werden verschillende fasen van de hersteloperatie toegelicht en was er ruimte voor live vragen die werden ingestuurd. Het online programma heeft de ruim 600 medewerkers operationeel geholpen bij het verdere vervolg van hun vaak uitdagende werkzaamheden en gaf velen ook het vertrouwen om op een goede manier verder te gaan.