““Ik vond door de goede voorbereiding dat we echt stappen hebben kunnen zetten, heel mooi!””

Professor Dr. Bianca Buurman, Voorzitter Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

Context: Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen een grote rol spelen in preventie, maar 45 procent van hen komt niet aan de preventietaken toe. Dit komt door de hoge werkdruk en het gebrek aan collega’s. Dit terwijl preventieve taken juist zo belangrijk zijn om bijvoorbeeld ziekenhuisopnames te voorkomen en langer thuis wonen te kunnen realiseren.

Uitvoer: Het doel van deze hands-on bijeenkomst was om een 10-punten plan te realiseren voor “goede zorg thuis”. Om daartoe te komen werden eerst best practises besproken en erna gingen de aanwezigen in groepen uiteen. Niet alleen om ervaringen uit te wisselen, maar ook te bepalen welke kennis er ontbreekt in relatie tot goede zorg thuis. Per groep werd een top-3 aangeleverd met punten rondom preventieve taken, die van belang zijn voor verpleegkundigen en verzorgenden, om zo goede thuiszorg te kunnen leveren. In de plenaire terugkoppeling gaf iedere groep een pitch over de top-3 en reflecteerde de organisatie en experts kort op uitkomsten zoals: “de samenwerking met mantelzorgers intensiveren”, “de veiligheid in huis verbeteren” en een “betere toegang tot kennis krijgen”. De uitkomsten dienden als waardevolle input voor de Kennisagenda Wijkverpleging. Met een aanvankelijk blanco programma, wist ik structuur in de bijeenkomst te brengen en een format toe te passen waarbij in korte tijd veel kennis vrijkwam.